Oleg Łatyszonek
Białystok
W latach 1981 - 82 współpracował z Biuletynem Informacyjnym "S" Regionu Białystok, pisząc teksty oraz zajmując się kolportażem pisma i innych wydawnictw, ulotek. Aresztowany w kwietniu 82 r., więziony przez 8 miesięcy. Wypuszczony w 83 w wyniku amnestii; jako historyk podjął się wykładów i odczytów w ramach Uniwersytetu Robotniczego, dając je m. in. w kościołach w Krakowie, głównie na temat mniejszości białoruskiej w Polsce i historii Białorusi. Teksty o tej tematyce publikował także w różnych pismach i wydawnictwach II obiegu do 1989 r
Wersja do druku