Mirosław Łapa
Kępno (Region Wielkopolska Południowa - Kalisz)
W 1981 założył w Kępnie Związek Młodzieży Demokratycznej. W latach 1982-84 kolportował drukowane w Kępnie ulotki, a także sprowadzane przez siebie z Wrocławia różne pisma i książki (m.in. z "SW"). Koordynował duże akcje kolportażowe 3 maja i 11 listopada 1983 roku w Kępnie. W latach 1988-89 w Krakowie drukował ulotki i kolportował je w środowisku studenckim; rozprowadzał w Kępnie sprowadzone stamtąd pisma i książki. Organizował w Kępnie pokazy filmów II-go obiegu.
Wersja do druku